Ruim 34 jaar geleden, ben ik begonnen als reparateur van blaasinstrumenten.

In die tijd wist ik nog te weinig van de veelzijdigheid in klachten en problemen wat het reparatievak met zich meebrengt.

Inmiddels vele jaren en duizenden reparaties verder heb ik bijna alles meegemaakt in reparatieland en een schat aan kennis en ervaring opgedaan. Buiten de ‘standaard’ reparaties mocht ik graag werken voor mensen die een beperking hadden en daardoor bijna hun instrumentale carrière vaarwel moesten zeggen. Zij konden soms maar ten dele musiceren door bv. een handicap aan nek, pols of arm. Zo heb ik ooit een dwarsfluit aangepast, waardoor de gebruikster deze als een blokfluit kon bespelen.

In plaats van korte tijd met soms (te) veel pijn in de oude situatie, kon zij weer pijnloos doorspelen. Deze aanpassing werd succesvol, zodat meerdere dwarsfluitspelers hiervan gebruik maakten. Voor de (fietsband) Macband te Haarlem heb ik het de trombonisten mogelijk gemaakt met één hand te musiceren, terwijl hun andere hand de fiets bestuurde. (Zie www.macband.nl om dit resultaat te bekijken op video’s en foto’s.) Een muziekinstrument bespelen, in dit geval een blaasinstrument, is zeer persoonlijk. Hetgeen nooit te bevatten valt, is het gevoel dat de muzikant in het instrument wil stoppen. De wijze van musiceren is een persoonlijke belevenis. Het is daarom, dat menig concertpianist naast de piano/vleugel zijn eigen pianostemmer meeneemt op tournee.

De vertrouwensband met de stemmer is van eenzelfde belang als het instrument achterlaten in de handen van een reparateur. Doordat ik tijdens mijn werk als reparateur vaak de vraag kreeg waar dit mooie vak te leren is, ben ik vanuit die gedachtengang deze training/workshop gestart. De kennis die nodig is voor het correct repareren van een blaasinstrument, is iets wat men nu kan leren bij Wintraned! Hoe deze workshops/trainingen in elkaar zitten, kunt u lezen onder het kopje workshops.

De naam Wintraned staat overigens voor windinstruments-training-Nederland. Meerdere malen mocht ik een kijkje nemen in de fabrieken van producenten en heb genoten van het vakmanschap van o.a. Buffet Crampon, Besson, Schenkelaars, Blasom, First Brass, Miraphone en Keilwerth. Een workshop c.q. training is naar gelang één, twee of drie dagen, maar ervaring kweken duurt jaren. Het merendeel van de cursussen heeft een groepsgrootte tot max. 15 personen. Wintraned geeft volledige support aan cursisten en zij kunnen altijd terecht met hun vragen, reparaties en bestellen van onderdelen.

Ik wens u veel leesplezier op deze site en wellicht tot ziens!

Hans de Haan Cursusleider Wintraned