Op de site van Wintraned, treft u diverse trainingen en workshops aan.  Het kan zijn dat uw doelgroep er niet bij staat, bv. slagwerk. Indien er  onder u vraag is naar een bepaalde training, zal Wintraned met haar  specialisten deze op maat samenstellen. De trainingen vinden doorgaans plaats in groepjes van 10-15  deelnemers.

Wintraned heeft hiervoor gekozen om een ieder de  aandacht te geven die noodzakelijk is. Aan de hand van inschrijvingen op een reguliere training/workshop, zal  de inhoud aangepast worden aan het kennisniveau van de cursisten.  Iedere deelnemer zal vooraf persoonlijk worden benaderd. Indien u twijfelt of een bepaalde training bij u aansluit, neemt u dan  contact op met Wintraned.

Dan praten wij hierover (persoonlijk) met u  door. Ook als u niet technisch bent, is het mogelijk om een dergelijke  training met succes af te ronden.  De kosten gestoken in training, verdient u eenvoudig terug bij het zelf  kunnen uitvoeren van onderhoud en kleine reparaties aan het  blaasinstrument.

Wintraned geeft u graag de kundige aanzet hiertoe!